PraktijkGestuurd Leren (PGL)

Wanneer je komt werken en leren bij Esdégé-Reigersdaal, start je de opleiding bij Vonk. Je wordt opgeleid tot begeleider of cliëntbegeleider. Bij deze opleiding combineer je werken en leren. Jij hebt de regie over je eigen leerproces en bepaalt zelf wat je leert en wat je op dat moment nodig hebt op de werkvloer. Het onderwijs word gestuurd vanuit de leervragen en wensen vanuit de beroepspraktijk. Jij bepaalt in grote mate zelf jouw leertraject in samenspraak met je coach en praktijkbegeleider.

Welke opleidingen zijn er?

Binnen het PGL onderwijs worden verschillende opleidingen aangeboden. Een aantal opleidingen zijn ook te volgen als dubbelkwalificatie. Dit houdt in dat je tegelijkertijd twee opleidingen volgt en dus twee diploma’s behaalt.

Enkel kwalificeren:

  • MMZ – Begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3)
  • MMZ – Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 4)
  • Verzorgende-IG (niveau 3)
  • Verpleegkundige (niveau 4)

Dubbelkwalificatie:

  • MMZ -Begeleider maatschappelijke zorg & Verzorgende-IG (niveau 3)
  • MMZ- Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg & Verpleegkundige (niveau 4)

Wettelijke instroomeisen:

  • Diploma lbo, vbo, vmbo kb, tl ,gl of mavo, mavo-vbo
  • Diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3).
  • Overgangsbewijs havo 3 naar 4 of vwo 3 naar 4

Lees meer over de verschillende opleidingen en Vonk; https://www.vonknh.nl/cursussen/opleidingen/praktijkgestuurd-leren-pgl