Privacyverklaring

Doel van de privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Wanneer je bij Esdégé-Reigersdaal solliciteert, verwerkt Esdégé-Reigersdaal jouw persoonsgegevens daarom volgens de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan alle handelingen die Esdégé-Reigersdaal met jouw gegevens kan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en is van toepassing op de sollicitatieactiviteiten van Esdégé-Reigersdaal. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Esdégé-Reigersdaal verwerkt de persoonsgegevens die jij door middel van het formulier, cv en motivatiebrief via: www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl doorgeeft. Ook verwerken wij de gegevens die wij van jou krijgen uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of e-mails in het kader van sollicitaties. Het gaat hierbij om persoonsgegevens verkregen in het kader van zowel open sollicitaties, als sollicitaties voor bestaande (vrijwilligers) vacatures. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent voor de functie waarop jij solliciteert.

Waarvoor gebruiken we jou gegevens?

Esdégé-Reigersdaal verwerkt jouw persoonsgegevens die jij in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt, omdat dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure en om jouw geschiktheid voor de functie waarop jij solliciteert te kunnen beoordelen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Esdégé-Reigersdaal bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure en deze worden vier weken na de afwijzing vernietigd, tenzij je tijdens het online sollicitatieproces toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens gedurende een jaar te bewaren voor het geval er alsnog een geschikte vacature ontstaat. In dat geval verwijderen wij je gegevens na een jaar. Als je bij ons komt werken, bewaren we je sollicitatiegegevens in je personeelsdossier.

Toegang tot en beveiliging van gegevens

Esdégé-Reigersdaal maakt gebruik van een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van Esdégé-Reigersdaal die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Dit zijn de medewerkers van recruitment, P&O, de beoogde leidinggevende(n) en de leden van de sollicitatiecommissie. De medewerkers van Esdégé-Reigersdaal zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van personen die bij Esdégé-Reigersdaal solliciteren of informatie opvragen over bepaalde vacatures of de sollicitatieprocedure. Daarnaast heeft Esdégé-Reigersdaal beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om jouw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging of verlies. Esdégé-Reigersdaal maakt gebruik van de zogenaamde “tweestapsverificatie” om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens in ons recruitmentsysteem te waarborgen.

(Psychologische) test /(ontwikkel) assessment

Wanneer een (psychologische) test / (ontwikkel) assessment onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, meldt Esdégé-Reigersdaal dit vooraf in de vacaturetekst. De vacaturetekst vermeldt tevens het doel waarvoor de test plaatsvindt. Als je wordt uitgenodigd voor een test of assessment, geven wij jouw naam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht door aan de organisatie die door ons wordt ingeschakeld voor het afnemen van de test of assessment. Esdégé-Reigersdaal zal met deze organisatie een overeenkomst sluiten waarin onder meer wordt opgenomen dat deze organisatie jouw gegevens vertrouwelijk behandelt en niet langer dan 4 weken bewaart. De organisatie stuurt de uitslag van de test of assessment per e-mail naar jou toe. Alleen wanneer je als kandidaat akkoord geeft aan de organisatie, worden de uitslagen/resultaten gedeeld met Esdégé-Reigersdaal. De uitslagen/resultaten worden uitsluitend ingezien door de medewerkers van Esdégé-Reigersdaal die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. De uitslagen/resultaten worden bewaard wanneer indiensttreding volgt in het dossier van de medewerker. In geval de sollicitatieprocedure niet wordt voortgezet worden de uitslagen/resultaten verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Vergewisplicht

Op grond van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ is Esdégé-Reigersdaal verplicht om te controleren of jij geschikt bent om zorg te verlenen. Hiervoor doen wij onderzoek naar jouw arbeidsverleden. Esdégé-Reigersdaal raadpleegt het BIG-register en doet navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie IGJ). Ook vraagt Esdégé-Reigersdaal jou om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast kunnen wij, met jouw toestemming, referenties opvragen bij jouw vorige werkgever(s).

Vragen of klachten

Op jouw schriftelijke verzoek zullen wij inzage geven in de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Esdégé-Reigersdaal zal jouw persoonsgegevens aanpassen of vernietigen wanneer jij daarom verzoekt en jouw verzoek aan de voorwaarden voldoet. Je kunt je verzoek per e-mail doorgeven op werken@esdege-reigersdaal.nl.

Esdégé-Reigersdaal heeft een Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving binnen Esdégé-Reigersdaal wordt nageleefd. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Esdégé-Reigersdaal jouw gegevens verwerkt, dan kun je een mail sturen naar gegevensbescherming@esdege-reigersdaal.nl.

Je kunt deze privacyverklaring ook downloaden als PDF document.