Solliciteren bij Esdégé-Reigersdaal

Als je enthousiast bent over een van onze vacatures, adviseren wij je eerst contact op te nemen met de contactpersoon onderaan de vacaturetekst (vraag uiteraard eerst even of het telefoontje gelegen komt). Zo kun je jezelf een beter beeld schetsen van de vacature. Bovendien toon je interesse en heb je persoonlijk contact met de contactpersoon die ook aan de sollicitatiecommissie deel neemt. Natuurlijk kun je een toelichting vragen op de vacature of de procedure, als er nog dingen onduidelijk zijn. Maar je kunt daarnaast ook slimme vragen stellen, om aanknopingspunten voor je sollictatiebrief en CV vinden.

Bedenk van te voren goed welke vragen je wilt stellen. Maak jezelf een voorstelling van de vacature zoals jij denkt dat die eruitziet en formuleer vragen waarmee je kunt nagaan of de voorstelling van de functie klopt. Zo kun je goed uitzoeken of jij er wel past. Aarzel niet om door te vragen als je ontwijkende of vage antwoorden krijgt. Je kunt nog meer te weten komen door de antwoorden samen te vatten en een reactie te vragen.

Wat moet je niet vragen?

 1. Dingen die al in de vacature staan of die je kunt opzoeken op onze website.
 2. Of de gevraagde opleiding – die jij niet hebt – echt een harde eis is. Je kunt soms wel solliciteren als je niet de gevraagde opleiding en ervaring hebt, maar het is niet verstandig om alvast te laten weten dat je eigenlijk niet aan de eisen voldoet.
 3. Hoeveel je kan verdienen. Dat komt pas in het arbeidsvoorwaardengesprek met de betreffende personeelsadviseur aan de orde.

De motivatiebrief

De sollicitatiebrief gebruik je om je motivatie te voorwaarden en de reden waarom jij bij Esdégé-Reigersdaal en het betreffende cluster/locatie wilt werken. De maximale lengte van een sollicitatiebrief is één A4. Je bouwt je brief als volgt op:

Afzender

Hier schrijf je je NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).

Geadresseerde

Hier schrijf je de adresgegevens van onze organisatie en naam van de contactpersoon van de vacature.

Datum, woonplaats

Hier vermeld je de datum en je woonplaats.

Betreft

Hier vermeld je op welke vacature je solliciteert.

Aanhef

Geachte heer/mevrouw,

Maak de aanhef zo persoonlijk mogelijk als je weet dat je brief wordt gelezen door meneer van Buren schrijf dan:
Geachte heer Van Buren,
Indien je intern solliciteert en de persoon die jou brief leest als collega kent dan kun je de brief openen met: Geachte heer Van Buren, beste Peter,

Eerste alinea

Vertel naar aanleiding waar van je solliciteert. Bijvoorbeeld waar je de vacature gevonden hebt en dat je heel erg enthousiast werd. (dat kan vaak in één zin)

Tweede alinea

Waarom wil je bij dit cluster werken?
Verdiep je hiervoor in het cluster. Bijvoorbeeld via hun  website de visie, werkwijze, cultuur en maak dan een koppeling met je eigen normen en waarden en overtuigingen zodat je de aansluiting kunt maken.
Vertel waarom je op deze functie solliciteert. Geef hier je motivatie waarom je graag deze functie bij dit cluster en deze locatie wilt vervullen. Ga hierbij dieper in op wat jou aanspreekt in de taken en verantwoordelijkheden van deze functie.
In dit deel van de brief kun je vermelden dat je al telefonisch contact hebt gehad en enkele punten noemen die daaruit duidelijk zijn geworden.

Derde alinea

Maak duidelijk waarom jij geschikt bent voor de baan.
Het is niet de bedoeling dat je je cv overschrijft. Haal uit de vacaturetekst de punten die volgens jou erg belangrijk zijn voor het goed uitvoeren van de functie. Match die met jouw sterke kanten en ervaring. Maak hier een leesbaar verhaal van, voorkom een punt voor punt vergelijking van de vacature met je cv. Vaak kun je een aantal van de competenties die zij noemen samenvoegen en met één voorbeeld uit je loopbaan weergeven.

Afsluiting

Vermeld hier bijvoorbeeld dat je graag bereid bent de sollicitatie toe te lichten en dat je hun reactie afwacht. ‘Graag zou ik mijn brief nader toelichten in een persoonlijk gesprek. Ik zie uit naar uw spoedige reactie.’ Sluit je brief vervolgens af met ‘Met vriendelijke groet’.

Aanvullende opmerkingen en tips

 • De ontvanger bepaalt. Dus schrijf niet dat je jezelf geschikt vindt voor de functie, het is aan de selectiecommissie om dat te bepalen. Wel kun je zeggen dat je verwacht de functie goed in te kunnen vullen of denkt over de gevraagde capaciteiten te beschikken.
 • Verwijs niet meteen naar je CV, als je de ruimte in de brief goed benut, word je CV toch wel bekeken.
 • Schets een eerlijk beeld van jezelf in je brief, alleen zo kan een goede match ontstaan tussen jou en het cluster. Dat is voor iedereen het beste.
 • Bedenk goed welke werkervaringen uit het verleden nu echt relevant zijn voor deze nieuwe functie.
 • Zeg niet alleen dat je iets kunt, maar ook hoe het komt dat je dat kunt. Geef een voorbeeld uit je huidige werksituatie.
 • Lees je brief nog eens kritisch door en laat hem ook lezen door een bekende. Zo haal je mogelijke spelfouten er nog uit.

Het CV

Het belang van een goed CV is dat de sollicitatiecommissie je wilt zien voor de vacature. Hierin presenteer je dus zo goed mogelijk. Hanteer hierbij de volgende opzet:

Persoonlijke gegevens

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Link naar jouw LinkedIn profiel

Opleidingsgegevens

Vermeld hierbij opsommingsgewijs jouw opleidingsgegevens (vermeld hier de naam van de opleiding, school en plaats). Hierbij kun je laatst genoten werkgever/opleiding naar oud werken. Schrijf hier ook bij of je het diploma behaald hebt of niet.

Werkervaring

Geef aan welke periode je waar hebt gewerkt, in jaartallen uitgeschreven.
Geef ook aan wat je werkzaamheden toen waren. Je kunt een opsomming geven van ervaring en vermeld nauwkeurig en kort wat het belangrijkste is in ongeveer 2/3 zinnen per onderdeel. Wat men wilt weten is hoe je werkdag eruit zag, wat heb je aan projecten gedaan, wat waren de successen? Vorm een beeld van jezelf.

Nevenactiviteiten en hobby’s

Nevenactiviteiten, vaardigheden, talenkennis en interesses kun je het beste alleen toevoegen als het relevant is.

Aanvullende tips

 • Probeer het CV niet te uitgebreid te maken, maximaal 2 pagina’s.
 •  Zorg voor een goede lay-out en lettertype (overzichtelijk).  Omschrijf je werkervaring netjes en duidelijk (geen schrijffouten). Kijk eens wat vet-gedrukt (functietitel) of cursief met je brief doet. Zorg ervoor dat iedereen die jouw CV in seconden scant, binnen en buiten je vakgebied, helder krijgt binnen welke context jij hebt gewerkt.
 • Probeer geen gaten/hiaten in je CV te hebben. Omschrijf ze als “professionele ontwikkeling, heroriëntatie op leven en werk, reizen, time-out, grootbrengen kinderen”.
 • Een goede foto is een professionele, zakelijke portretfoto waarop je lacht met een rustige achtergrond en kleding die past bij je werk.
 •  Is een opleiding of werkervaring niet relevant? Omschrijf deze dan niet, maar gebruik de ruimte voor relevante informatie.